Lockout-Tagout producten? | Dé specialist : 2 Sign & Safe!

Contacteer ons

De ideale Tag labelprinter

Lockout – Tagout !

Verbeter uw lock out / tag out systeem met ons Tag&ID labelprinter. Hiermee bent u in de mogelijkheid om uw eigen taglabels te maken en te printen met de voor u noodzakelijke informatie op. Deze tags kunnen in verschillen formaten en kleuren besteld worden zodat u uw Lock out/Tag out systeem volledig kan personaliseren.

 

 

Lockout-Tagout/Labelprinter

Levens redden met Lockout - Tagout!

Elk jaar gebeuren er duizenden arbeidsongevallen bij herstellingen en onderhoudswerken aan industriële krachtbronnen en machines. Heel wat van die ongevallen zijn veroorzaakt door een onvoorziene energietoevoer. In Europa bepalen nochtans meerdere wetgevingen dat alle energiebronnen uitgeschakeld en geblokkeerd (“locked out”) moeten worden, terwijl men aan machines werkt. 2 Sign & Safe kan u helpen met de lockout-tagout van Masterlock om de veiligheid op de werkvloer te verbeteren.

Wat is het?

Lockout-Tagout is een vastgelegde veiligheidsprocedure waarbij de energietoevoer van industriële machines en apparatuur wordt uitgeschakeld terwijl er onderhouds- of reparatiewerk wordt uitgevoerd. De procedure is bedoeld om personeel te beschermen tegen het vrijkomen van ongewenste energietoevoer en tegen de gevaren van machines in werking.

Waarom Lockout-Tagout?

  • Veilig werken tijdens onderhouds- schoonmaak- en herstellingswerken.
  • Ongevallenpreventie.
  • Schadepreventie.
  • Een beveiliging tegen eigen fouten en die van anderen.
  • Ieders aandacht wordt gevestigd op de lockout-situatie.

Huidige wetgeving en voorschriten

EG-richtlijn 89/655 geeft “minimumvoorschriften” inzake veiligheid en gezondheid door werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats”. Enkele voorbeelden: de werkgever dient passende maatregelen te treffen om de risico’s tot een minimum te beperken. (Art. 4) (Elk van het arbeidsmiddel moet voorzien zijn van duidelijk identificeerbare inrichtingen waarmee het van elk van zijn krachtbronnen kan worden losgekoppeld. Onderhoudswerkzaamheden moeten kunnen plaatsvinden wanneer het arbeidsmiddel uitgeschakeld is. (Bijl. 3.13) Bij onderhouds- werkzaamheden moeten de werknemers onder voortdurende veilige omstandigheden alle nodige punten kunnen bereiken. Deze Europese richtlijn is reeds van toepassing in Nederland en België (B.S. 28/09/93).

OSHA-richtlijnen (USA)

Overeenkomstig de OSHA-regels voor het onder controle houden van gevaarlijke energie (1910.147) zijn werkgevers verplicht richtlijnen uit te werken voor het aanbrengen van geschikte vergrendelingssystemen op energiehoudende apparaten en het uitschakelen van apparatuur tijdens werkzaamheden. Op deze manier wordt onvoorziene energietoevoer voorkomen, kunnen apparaten niet per ongeluk worden ingeschakeld en kan opgeslagen energie niet vrijkomen. Dit alles met het oog op het voorkomen van lichamelijke letsels bij werknemers.

Bekijk onze Pikt-O-Norm catalogus

Offerte aanvragen voor dit product